fbpx
Skoledreng med kasket.

Memox Skoleløft

Vi ser muligheter i alle barn

Skoledreng med kasket på hovedet.

Memox Skoleløft

Vi ser muligheter i alle barn

Hvorfor Skoleløft?

Memox Skoleløft er et helhetlig tilbud som har som mål å øke trivselen til barn som står utenfor skolens faglige og sosiale fellesskap.

I Skoleløft møter vi det enkelte barn med de utfordringene barnet møter i hverdagen – det kan være angst, utenforskap, uønsket atferd eller skolevegring.

Vår ambisjon er å styrke skolens og familiens tro på barnets potensial, samtidig som vi hjelper barnet med å bygge selvtillit og mot til å jobbe med seg selv. Det er aldri barnet som er problemet. Derfor veileder vi og støtter skolen og familien til å hjelpe barnet til å komme seg ut av en fastlåst og negativ spiral.

Målet er å initiere en endring i både barnet og barnets omgivelser. Barnet må oppleve å bli møtt og sett – og anerkjent for sin potensial. Skolen og familien må oppleve at de har fått nye verktøy for å fortsette den gode utviklingen.

 

Skoleløft samarbeider med skolen og familien

I Skoleløft samarbeider en familieveileder og en skoleveileder for å øke barnets trivsel og bygge broer mellom skole og hjem.

Skoleveilederen er en akademisk støtte i skolen, men støtter også barnet og fokuserer på strukturer som påvirker trivsel. Samtidig sørger skoleveilederen for et konstruktivt samarbeid med skolen, PPT, BUP, saksbehandler, helsesøster og skolefritidsordning. Familieveilederen fokuserer på å hjelpe familien til å samarbeide om tiltak som sikrer positiv utvikling for barnet.

Våre skoleveiledere har erfaring fra både grunnskole og spesialundervisning. Våre familieveiledere har bred erfaring med å skape positiv endring i sårbare familier

Vår metode: Vi starter med ressursene

Familieveileder og skoleveileder jobber med barnets og familiens ressurser og endringspotensial ved blant annet å bruke livshjulet. Livshjulet er et verktøy i Memox-metoden, som gjennom 12 livstemaer og 60 tilhørende praksisnære øvelser sikrer et systematisk fokus på endringspotensialet i familien.

Basert på Memox-metoden har vi utviklet Barnets livshjul for Skoleboost – et dialogverktøy som bidrar til å gi skoleveilederen innsikt i hvilke utfordringer barnet opplever alene – på skolen, hjemme og på fritiden. Barnets livshjul er delt inn i 9 områder, som barnet kan score på en trivselsskala fra 1-10.

Målet er å alltid høre barnets stemme og hjelpe det til å holde fokus på og ta eierskap til målene vi jobber sammen for å oppnå. I samtalen om barnets livshjul er skoleveilederen nysgjerrig på barnets egne innspill og forslag til hva barnet kan gjøre for å bevege seg på skalaen.

 

Vi koordinerer samarbeidet

  • Vi involverer alle parter rundt barnet
  • Vi organiserer tiltakene i henhold til målene som er satt
  • Vi deltar på ressursmøter
  • Vi loggfører og har klare delmål og mål sammen med skolen og familien.

Søg

LUK