fbpx
Pige med anden etnisk baggrund blæser sæbebobler.

Sammen finner vi veien til et bedre liv

Pige med anden etnisk baggrund blæser sæbebobler.

Sammen finner vi veien til et bedre liv

Få hjelp til å åpne døren til familiens verden

Memox er en ideell organisasjon. I tett samarbeid med kommunene tilbyr vi veiledning og annen støtte til utsatte familier. Vår styrke og spisskompetanse er primært rettet mot familier med multikulturell bakgrunn, men vi tilbyr også veiledning til etnisk norske familier.

Den positive endringen som skapes hos familiene, er det som driver oss. Per i dag samarbeider vi primært med kommuner i Østlandet, men har også hatt oppdrag på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Våre 108 veiledere tilbyr tiltak på 45 ulike språk og dialekter

Vi arbeider i kryssfeltet mellom det sosialfaglige, det kulturelle og det språklige. For oss
er dette nøkkelen som åpner døren til familiens verden, og styrker tilliten i samarbeidet. Våre veiledere er mangfoldige, i form av utdanning og kulturell bakgrunn. Vi strekker oss langt for å matche familien med en konsulent som er best egnet, i form av faglig kunnskap, erfaring og kulturkompetanse. Vi tilrettelegger vårt arbeid etter familiens behov, og barneverntjenestens vurderinger. Vi er i tett dialog med deg som saksbehandler, og er tilgjengelig for familien per telefon mellom besøkene.

 

Vi spiller med åpne kort

  • Vi er åpne og ærlige i forhold til hva vi kan bidra med, vår kompetanse, priser og fakturering.
  • Vi fortsetter innsatsen kun så lenge det er nødvendig.
  • Vi holder kommunen løpende orientert om utviklingen i saken.

God kvalitetssikring

I Memox jobber familieveileder og fagansvarlig tett sammen i alle våre saker. Det er med på å sikre en høy faglig kvalitet, overblikk, tilgjengelighet og et tett samarbeid med saksbehandler i kommunen og øvrige instanser. Den fagansvarlige som påkobles saken er ment som vår interne kvalitetssikring, uten ekstrakostnader for kommunen. I tillegg får våre familieveiledere og fagansvarlige jevnlig med faglig påfyll og veiledning, både individuelt og i grupper.

En dreng af asiatisk oprindelse læser i en bog sammen med to piger.

Vi snakker samme språk

En dreng af asiatisk oprindelse læser i en bog sammen med to piger.

Vi snakker samme språk

Vi tar utgangspunkt i familiens ressurser.

Memox bygger sitt arbeid på LØFT metoden. Vi tilrettelegger for individuelt tilpassede løsninger som møter den enkelte families behov. Vi jobber med å skape ønskede endringer, ved å ha fokus på det som fungerer.

Memoxmetoden

I Memox har vi et fagutviklingsorgan, Memox Akademiet, som er godkjent av psykologforeningen i Danmark. Memox Akademiet har utarbeidet en metodebok, Memoxmetoden. Memoxmetoden er et verktøy satt sammen av anerkjente metoder, med hovedfokus på Livshjulet i Signs of Safety. Livshjulet er inndelt i 12 tema, som dekker de viktigste områdene som kan være avgjørende for familiens trygghet og trivsel.

I Memoxmetoden beskriver vi 60 praksisnære øvelser, som systematisk understøtter familieveilederens arbeid med å skape en positiv endring.

Les mer om Memoxmetoden og Livshjulet

Søg

LUK