fbpx

Våre tjenester

Familieveiledning i hjemmet

 • Å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
 • Fremme god psykisk helse hos barn og unge
 • Forebygge utvikling av psykososiale utfordringer
 • Skape gode endringsprosesser og målrettet utvikling
 • Styrke foreldre til å mestre foreldrerollen og egen livssituasjon
 • Fokus på å bygge ressurser hos familien og tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Økt bevissthet rundt egen foreldrepraksis

Praktisk miljøarbeid i hjemmet

 • Praktisk bistand og bo-trening
 • Systemforståelse
 • Hjelp og veiledning knyttet til samarbeid med andre instanser familien er i kontakt med
 • Leksehjelp og samarbeid mellom skole-hjem
 • Effektive problemløsningsstrategier
 • Nettverksarbeid
 • Oppfølging av, eller motivasjon til aktiviteter

Miljøterapi med barn og ungdom

 • Bruke hverdagssituasjoner til å trene på nye ferdigheter
 • Utviklingsstøtte, mestring og utvikling
 • Styrke selvbildet
 • Fokus på arena barn og unge beveger seg i
 • Oppfølging og veiledning av ungdom som står i fare for å falle utenfor
 • Skolevegring
 • Kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Øke deres sosiale kompetanse

Støttekontakt

 • Praktisk bistand
 • Mentor
 • Leksehjelp
 • Aktivisering (motivasjon til eller oppfølging av aktiviteter)
 • Støttesamtaler
 • Hjelp i kontakt med andre instanser
 • Jobbsøk

Ettervern

 • Oppfølging av ungdom på ettervern
 • Tjenesten tilpasses ungdommens behov

Familie/nettverksråd

 • Organiserer og bistår familien i gjennomføringen av familie- og nettverksråd

Veiledning av fosterfamilier

 •  Veiledning av fosterforeldre som har fosterbarn med en minoritetsbakgrunn

Tilsyn

 • Tilsyn ved samvær
 • Tilsyn i fosterhjem
 • Tilsyn i hjemmet ved mistanke om vold og omsorgssvikt

Oppfølgning etter omsorgsovertakelse

 • Oppfølgning veiledning av biologiske foreldre
 • Deltakelse i eventuelle samarbeidsmøter
 • Fungere som brobygger mellem biologiske- og forsterforeldre

Skoleboost

 • Brobygger mellom skole og hjem
 • Helhetlig arbeid med barnet, familien og nettverket
 • Metodisk tilnærming

Søg

LUK