fbpx

Nordre Follo barneverntjeneste har vært i kontakt med Jemimah Sigurdsen og Nadja Ben siden januar 2020 til april 2021.

Jeg har mye positivt å si om Memox som et hjelpetiltak. Arbeidet som har blitt gjort det siste året har ført til store og nødvendige endringer hos en familie. Jemimah og Nadja har jobbet tett med familien. De har klart å etablere et tillitsforhold, som var nødvendig i denne familien. De jobber også endringsfokusert, men stort fokus på kultur og etnisitet. Jemimah har et bredt kunnskapsområde og bruker det hun kan inn i veiledningen med foreldrene, hun har også gjennomført flere observasjoner.

Nadja (daglig leder) er svært fleksibel og lett å få tak i, som gjør det enkelt med samarbeid. Nadja er med på evalueringsmøter, sluttfører rapporter, og er god på å tilføye nødvendig refleksjon og informasjon. De er også aktivt deltagende på ansvarsgruppemøter ved å komme med refleksjoner og spørsmål rundt barnas fungering. Rapportene er utfyllende og de er også flinke til å levere ekstra rapporter ved etterspørsel. Frister blir holdt.

Nordre Follo kommune

Bydel Grünerløkka har benyttet seg av Memox tiltak i en familie fra 2020-2021. Memox tiltaket har vært svært nyttig for familien og de har fått stor fremgang. Det er grunnet kulturkompetanse, flerspråklig veileder og god relasjonsbygging.

Memox er lett å få tak i når det trengs og har bistått med akuttarbeid. Saksbehandler har opplevd godt samarbeid og fleksibilitet. Veileder fra Memox har mye kompetanse og dyktig i sin jobb. Saksbehandler fra bydel Grünerløkka anbefaler Memox tiltak videre, og kommer til å benytte seg av Memox tiltak ved senere anledning.

Grünerløkka, Oslo kommune

Samarbeidet med Memox opplevedes profesjonelt i form av at tiltaket forholdt seg til mandat, tiltaksplan og avtaler som ble gjort med familien. Memox bidro med faglige innspoiill, og hadde i sitt arbeid en god balanse mellom fokus på endring og det relasjonelle arbeidet i familien.

Ås kommune

Samarbeidet med Memox har vært veldig bra. Det har vært ryddig og god kommunikasjon. Veileder var imøtekommende, lyttende og fremstår faglig flink.

Veileder har også vært fleksibel, noe som har vært nødvendig for å få til et godt samarbeid. Det har vært avgjørende for oss i denne saken at veileder har vært tilgjengelig for foreldrene. Dette har vært en kompleks og vanskelig sak. Det at veileder snakker samme språk og kommer fra samme kultur som familien har vært avhørende for at de har forstått hva saken dreier seg om. Hun har også trygget foreldrene og bidratt til et godt samarbeid med barneverntjenesten.

Foreldrene forteller at de er veldig fornøyd med veileder, og de sier de har forstått og lært mye av henne. Rapportene har vært lange og gode. Veileder har vært grundig og fulgt mandatet bra. Det er bra å få rapport etter hver veiledningshelg slik at vi har oversikt over hvor vi er i løypa. Uten Memox sitt bidrag i denne saken, hadde det blitt vanskelig for barneverntjenesten å ivareta foreldrene godt nok. Vi har hatt veiledning i hjemmet siden 2015 og vi ser nå at veiledning med tolk ikke gir samme resultat som å bruke en veileder som snakker familiens språk. Vi har fått en annen forståelse av hvor viktig det er at vi ser og vurderer familiene i større grad ut fra deres kultur.

Grong kommune

Memox har vært en svært samarbeidsvillig og fleksible under dne kontakten som har vært. De har vært iimøtekommende og det har vært enkelt å få tak i de ved behov. Rapportene som blir sendt inn har vært utfyllende, godt beskrevet og har vært preget av høy faglighet. memox har møtt bestillingen som ble sendt ut og det fremstår som at Memox har vært til god hjelp for bruker.

Nordstrand, Oslo kommune

/

Søg

LUK