fbpx

Memoxmetoden

En systematisk tilnærming til familieveiledning

Memoxmetoden

En systematisk tilnærming til familieveiledning

Sammen viser vi veien til et bedre liv

Memoxmetoden er en erfaringsbasert metode utviklet med utgangspunkt i arbeidet med sårbare familier. Memoxmetoden er en løsningsorientert og systematisk tilnærming til familieveiledning. Den er basert på Signs of Safety og et bredt spekter av praktiske verktøy, som er oppsummert i livshjulet. I Memox tenker vi at alle kan få til positive endringer, med riktig hjelp og hoy grad av brukermedvirkning.

 

Ingen mennesker er problemer, men noen mennesker har problemer. I Memox er vi nysgjerrige på hvordan vi kan støtte individet best mulig. Det er alltid en vei å gå. Sammen finner vi den beste.

Amelevi Hounou Rathleff, grunnlegger og leder for utvikling

Livshjulet

Memoxmetoden bruker Livshjulet som et viktig verktøy for systematisk arbeid med familien.

Livshjulet er delt inn i tolv temaer som dekker de områdene som er avgjørende for familiens trygghet og trivsel. Dette er gjennomgående temaer som vi ofte tar opp i ulike faser av arbeidet med familiene.

Grunnpilarene i Memoxmetoden:

  • Vi tror at alle har et endringspotensiale
  • Vi jobber kontinuerlig for å etablere tillitsfulle relasjoner
  • Vi jobber helhetlig og fleksibelt
  • Vi er tett på, måler og har løpende vurdering på om vi er på rett vei

Noen familier trenger ekstra støtte rundt struktur og forutsigbarhet. Andre familier kan trenge ekstra støtte rundt arbeidet med skolen. En tredje familie kan trenge veiledning om grensesetting.

Livshjulet et delt inn i 12 temaer som dekker ulike områder i familiens liv. Hvert av temaerne har 5 praktiske øvelser som benyttes i familierne.

Søg

LUK