fbpx

Multikulturell familieveiledning

Multikulturell familieveiledning

Vi tilbyr blant annet

Familieveiledning i hjemmet

 • Å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
 • Fremme god psykisk helse hos barn og unge
 • Forebygge utvikling av psykososiale utfordringer
 • Skape gode endringsprosesser og målrettet utvikling
 • Styrke foreldre til å mestre foreldrerollen og egen livssituasjon
 • Fokus på å bygge ressurser hos familien og tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Økt bevissthet rundt egen foreldrepraksis

Familie/nettverksråd

 • Organiserer og bistår familien i gjennomføringen av familie- og nettverksråd
Dreng med kasket

Miljøterapi med barn og ungdom

 • Bruke hverdagssituasjoner til å trene på nye ferdigheter
 • Utviklingsstøtte, mestring og utvikling
 • Styrke selvbildet
 • Fokus på arena barn og unge beveger seg i
 • Oppfølging og veiledning av ungdom som står i fare for å falle utenfor
 • Skolevegring
 • Kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Øke deres sosiale kompetanse

Støttekontakt

 • Praktisk bistand
 • Mentor
 • Leksehjelp
 • Aktivisering (motivasjon til eller oppfølging av aktiviteter)
 • Støttesamtaler
 • Hjelp i kontakt med andre instanser
 • Jobbsøk

Vi er fleksible

Vi tilpasser vårt arbeid etter familiens behov, og barneverntjenestens vurderinger. Vi er i tett dialog med saksbehandler, og er tilgjengelig pr telefon mellom besøkene.

Vi kan alltid matche familien med en konsulent som er best egnet, i form av faglig kunnskap, erfaring og kulturkompetanse.

Vi fortsetter kun så lenge det er nødvendig, og holder kommunen løpende orientert om utviklingen i saken.

45

forskjellige språk og dialekter

45

kommuner samarbeider vi med

Det sier våre samarbeidspartnere om oss

Jeg har mye positivt å si om Memox som et hjelpetiltak. Arbeidet som har blitt gjort det siste året har ført til store og nødvendige endringer hos en familie. De har klart å etablere et tillitsforhold, som var nødvendig i denne familien. De jobber også endringsfokusert, men stort fokus på kultur og etnisitet.

Nordre Follo kommune

Samarbeidet med Memox har vært veldig bra. Det har vært ryddig og god kommunikasjon. Veileder var imøtekommende, lyttende og fremstår faglig flink. Veileder har også vært fleksibel, noe som har vært nødvendig for å få til et godt samarbeid. Rapportene har vært lange og gode. Veileder har vært grundig og fulgt mandatet bra.

Grong kommune

Memox tiltaket har vært svært nyttig for familien og de har fått stor fremgang. Det er grunnet kulturkompetanse, flerspråklig veileder og god relasjonsbygging. Memox er lett å få tak i når det trengs og har bistått med akuttarbeid. Saksbehandler har opplevd godt samarbeid og fleksibilitet.

Oslo Kommune

Samarbeidet med Memox opplevedes profesjonelt i form av at tiltaket forholdt seg til mandat, tiltaksplan og avtaler som ble gjort med familien. Memox bidro med faglige innspill, og hadde i sitt arbeid en god balanse mellom fokus på endring og det relasjonelle arbeidet i familien.

Ås kommune

Memox har vært en svært samarbeidsvillig og fleksible under dne kontakten som har vært. De har vært imøtekommende og det har vært enkelt å få tak i de ved behov. Rapportene som blir sendt inn har vært utfyllende, godt beskrevet og har vært preget av høy faglighet. Memox har møtt bestillingen som ble sendt ut.

Oslo kommune

I Memox snakker vi rundt 40 forskjellige språk og dialekter

I Memox snakker vi rundt 40 forskjellige språk og dialekter

Søg

LUK