Velkommen til Memox Norge!

Multietnisk mentorording & familieveiledning

Løsningsfokusert

Memox bygger sitt arbeid på LØFT metoden. Vi tilrettelegger for individuelt tilpassede løsninger som møter den enkelte families behov. Vi jobber med å skape ønskede endringer, ved å ha fokus på det som fungerer    

Spesialister innen det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut fra deres behov, språkforståelse og kulturelle bakgrunn. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid    

Respekt og toleranse

Vi respekterer ulikhet når det gjelder bakgrunn, kultur og religion.

Memox – høyt kvalifiserte konsulenter

Om oss (mal)

I Memox er vi spesialister på multietnisk familieveiledning. Ved å tilby familien en konsulent som har samme språklige og kulturelle utgangspunkt som dem selv, skapes det større arena for tillit, forståelse og samarbeid. 

I Memox har vi fokus på det enkelte individs ressurser og jobber målrettet med endring. Vi har erfarne konsulenter som samarbeider tett med kommunens barneverntjeneste, for best mulig måloppnåelse. 

Vår styrke er det store mangfoldet vi representerer. Vi vil strekke oss langt i å finne en konsulent som passer til familien eller personen du jobber med - språklig og kulturelt.

Memox sine konsulenter jobber ut fra en ressursorientert og løsningsfokusert tilnærming - uansett kompleksitet i saken.    

Fra Memox får du spesialister innen hele det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut ifra deres behov og kultur. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid. 

Med Memox får du:

  • Konsulenter som er flinke til å navigere i ulike kulturelle perspektiver
  • Praktiske løsninger som familiene forstår og aksepterer
  • Personer som representerer gode rollemodeller for hele familien
  • Konsulenter som alltid møter familiene med respekt
  • Konsulenter som har forståelse for at de jobber med mennesker som muligens har vært utsatt for traumer

Våre tjenester

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for en av  disse tjenestene er det bare å ta kontakt med oss    

Familieveiledning i hjemmet

Les mer ...

Praktisk miljøarbeid i hjemmet

Les mer ...

Miljøterapi med barn og ungdom

Les mer ...

Støttekontakt

Les mer ...

Ettervern

Les mer ...

Familie/nettverksråd

Les mer ...

Veiledning av fosterfamilier

Les mer ...

Oppfølgning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse

Les mer ...

Veiledning i forbindelse med familievold og overgrep, tvangsekteskap og æresrelatert vold

Les mer ...

priser

Veiledere

Våre veiledere har relevant utdanning på minimum bachelornivå. De tilbyr foreldreveiledning, tilsyn, familieveiledning, oppfølging av barn og unge samt veiledning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.

Mentorer

Våre mentorer har relevant erfaring. De tar oppdrag som støttekontakt, praktisk bistand i hjemmet, leksehjelp samt mentorordning.

Som mentor for familien, jobber de med systemforståelse og kan fungere som bro mellom majoritet- og minoritetssamfunnet, eller mellom familien og barneverntjenesten. De kan bistå familien i kontakt med andre instanser, motivere til integrering, språkopplæring og eventuell dagtilbud.

Priser per 01. juli 2020

  • Kr. 750 for mentor
  • Kr. 950 for veileder

Veiledere

Fadi

Fadi er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi. Han tilbyr veiledning på norsk og arabisk.

Tina

Tina er utdannet sosionom og har kompetanse innen traumesensitiv omsorg. Hun tilbyr veiledning på norsk og portugisisk.

Noushafarin

Noushafarin har bachelor i psykologi med påbegynt master. Hun tilbyr veiledning på norsk, persisk, dari og sorani.

Remziye

Remziye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid. Hun studerer pt familietarapi. Remziye tilbyr veiledning på norsk, engelsk, kurdisk og tyrkisk

Håkon

Håkon er utdannet barnevernspedagog med påbegynt master i sosialt arbeid. Han tilbyr veiledning på engelsk, tysk og norsk.

Tuguldur

Tuguldur er utdannet sosionom, med videreutdanning i kognitiv terapi og barnevern i et minoritetsperspektiv. Han tilbyr veiledning på norsk, engelsk og mongolsk.

Warda

Warda er utdannet sosionom. Hun tilbyr veiledning på norsk, engelsk, somalisk og arabisk.

Leonora

Leonora er utdannet vernepleier, har årsstudium i psykologi og videreutdanning i helse- og sosial administrasjon. Hun tilbyr veiledning på norsk, engelsk og filippinsk.

Jemimah

Jemimah er utdannet sykepleier, med master i «health economics policy and management», samt videreutdanning i migrasjonshelse og ICDP veileder. Hun tilbyr foreldreveiledning på Norsk, fransk, engelsk, swahili, tshiluba og lingala.

Anne Lene

Anne-Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har videreutdanning i barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk og 30sp i familieterapi. Hun tilbyr veiledning på norsk og engelsk

Tijana

Tijana har master i pedagogikk, samt videreutdanning i psykodrama, psykososialt arbeid og familieterapi. Hun tilbyr veiledning på norsk, engelsk, serbisk, kroatisk og bosnisk

Maria

Maria er utdannet sosionom med videreutdanning i pedagogikk. Hun tilbyr veiledning på norsk, ungarsk og persisk.

Irina

Irina har 2 bachelor, en i ledelse og administrasjon samt en i barnevern. Videre tar hun master i atferdsvitenskap og har fullført det første året. Hun er opprinnelig fra Romania og tilbyr veiledning på norsk og rumensk.

Jasmin

Jasmin er utdannet sykepleier, med videreutdanning i krisehåndtering. Jasmin har mange års erfaring innen psykiatrien. Hun er opprinnelig fra Thailand og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og thai.

Lumoo Leon

Lumoo er utdannet sosionom, med videreutdanning i migrasjon og psykisk helse. Han er opprinnelig fra Kongo og han tilbyr veiledning på norsk, engelsk, fransk og swahili.

Nasra

Nasra har Bachelor i sosiologi og master i sosialt arbeid. Hun er opprinnelig fra Somalia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, spansk og somali.

Rahma

Rahma har bachelor i barnehagepedagogi, med videreutdanning i barnevern i minoritetsperspektiv. Videre er Rahma sertifisert ICDP veileder, COS-P veileder og Bydelsmor. Hun har kurs i konflikthåndtering, kvinners liv og helse i eksil, Kvello, profesjonelle barnesamtaler, samt JegVet. Rahma er opprinnelig fra Somalia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og Somali.

Selam

Selam er utdannet sykepleier, med videreutdanning i traumeforståese og behandling, migrasjonshelse samt psykisk helse og kommunikasjon med flyktninger. Selam er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Selamewit

Selamewit har bachelor og master i sosialantropologi. Hun er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Tewabech

Tewabech er utdannet barnevernspedagog. Hun er opprinnelig fra Etiopia og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og amharisk.

Assad

Assad har bachelor i informasjon-, samfunnskontakt- og samfunnsfag. Han har videreutdanning i supported employment ved Høgskolen i Oslo- og Akershus, samt har sertifisering i kartleggingsverktøyet Vip24program, MI (Motiverende Intervju), samt mangfold og ledelse. Assad er opprinnelig fra Iran og tilbyr veiledning på norsk, persisk og kurdisk sorani.

Mireille

Mireille har master i samfunnsfag, med fordypning i politiske konflikter og hvordan det påvirker flyktninger. Hun har erfaring som feltarbeider fra en flyktningleir i Uganda. Hun er opprinnelig fra Kongo og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, swahili, kinyarawanda og fransk.

Tanvir

Tanvir har bachelor i psykologi, samt master som består LifeCoach, Bevisste foreldre, Motivasjon- og atferdsterapi, psykodrama og gestalt terapi. Tanvir har videreutdanning og kurs innen ART (aggression replacement treatment), tegn og symptomer på rus, ICDP, konflikthåndtering og mekling, ledelse og teambuilding, prosjektledelse, ledelse og kommunikasjon, førstehjelp mot selvmordsfare, barne- og ungdomsveileder, samt etablerer og karriereveileder. Han er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Mentorer

Hau Puc

Hau er utdannet teolog. Han har mange års erfaring med råd og veiledning av vietnamesiske familier i Norge, i sin rolle som pastor. Han tilbyr veiledning på norsk og vietnamesisk.

Amina

Amina er utdannet førskolelærer. Hun har jobbet i mange år med integrering av afrikanere i Norge, samt oppfølging og veiledning av familier med ulike helse- og sosiale utfordringer. Amina er opprinnelig fra Ghana og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og twi.

Assad

Assad har bachelor i informasjon-, samfunnskontakt- og samfunnsfag. Han har videreutdanning i supported employment ved Høgskolen i Oslo- og Akershus, samt har sertifisering i kartleggingsverktøyet Vip24program, MI (Motiverende Intervju), samt mangfold og ledelse. Assad er opprinnelig fra Iran og tilbyr veiledning på norsk, persisk og kurdisk sorani.

Mahmoud

Mahmoud er utdannet lærer, med videreutdanning i pedagogikk. Han er opprinnelig fra Syria og han tilbyr veiledning på norsk, arabisk og kurdisk.

Usmana

Usmana har bachelor i kultur og samfunn, med master i pedagogikk og videreutdanning i coaching og veiledning. Hun er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, punjabi og urdu.

Adeel

Adeel har bachelor i spesialpedagogikk. Han fungerer som mentor og motivator for ungdommer og deres foreldre. Adeel er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk og urdu.

Tayyiba

Tayyiba har bachelor fra Esmod moteskole. Tayyiba har jobbet mange år som både beredskapshjem og fosterhjem. I forbindelse med dette, har hun hatt kurs i samværskompetanse, ivaretakelse av biologiske barn, belastningsmestring og emosjonsregulering. Hun har også hatt et lengre kurs i regi av Fyrlykta med grunnopplæring i familiehjem og beredskapshjem. Videre har Tayyiba jobbet som gruppeleder for en jentegruppe med innvandrerbakgrunn. Tayyiba er opprinnelig fra Pakistan og tilbyr veiledning på norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Kommer ut for salg 01. november 2020

Kontakt oss

918 00 587
Rosenholmveien 25, 1414 KOLBOTN
Orgnr 822 905 552