Velkommen til Memox Norge!

Multietnisk mentorording & familieveiledning

Løsningsfokusert

Memox bygger sitt arbeid på LØFT metoden. Vi tilrettelegger for individuelt tilpassede løsninger som møter den enkelte families behov. Vi jobber med å skape ønskede endringer, ved å ha fokus på det som fungerer    

Spesialister innen det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut fra deres behov, språkforståelse og kulturelle bakgrunn. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid    

Respekt og toleranse

Vi respekterer ulikhet når det gjelder bakgrunn, kultur og religion.

Memox – høyt kvalifiserte konsulenter

Om oss (mal)

I Memox er vi spesialister på multietnisk familieveiledning. Ved å tilby familien en konsulent som har samme språklige og kulturelle utgangspunkt som dem selv, skapes det større arena for tillit, forståelse og samarbeid. 

I Memox har vi fokus på det enkelte individs ressurser og jobber målrettet med endring. Vi har erfarne konsulenter som samarbeider tett med kommunens barneverntjeneste, for best mulig måloppnåelse. 

Vår styrke er det store mangfoldet vi representerer. Vi vil strekke oss langt i å finne en konsulent som passer til familien eller personen du jobber med - språklig og kulturelt.

Memox sine konsulenter jobber ut fra en ressursorientert og løsningsfokusert tilnærming - uansett kompleksitet i saken.    

Fra Memox får du spesialister innen hele det kulturelle spekteret

Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut ifra deres behov og kultur. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid. 

Med Memox får du:

  • Konsulenter som er flinke til å navigere i ulike kulturelle perspektiver
  • Praktiske løsninger som familiene forstår og aksepterer
  • Personer som representerer gode rollemodeller for hele familien
  • Konsulenter som alltid møter familiene med respekt
  • Konsulenter som har forståelse for at de jobber med mennesker som muligens har vært utsatt for traumer

Våre tjenester

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for en av  disse tjenestene er det bare å ta kontakt med oss    

Familieveiledning i hjemmet

Les mer ...

Praktisk miljøarbeid i hjemmet

Les mer ...

Miljøterapi med barn og ungdom

Les mer ...

Støttekontakt

Les mer ...

Ettervern

Les mer ...

Familie/nettverksråd

Les mer ...

Veiledning av fosterfamilier

Les mer ...

Oppfølgning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse

Les mer ...

Veiledning i forbindelse med familievold og overgrep, tvangsekteskap og æresrelatert vold

Les mer ...

priser

Veiledere

Våre veiledere har relevant utdanning på minimum bachelornivå. De tilbyr foreldreveiledning, tilsyn, familieveiledning, oppfølging av barn og unge samt veiledning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.

Mentorer

Våre mentorer har relevant erfaring. De tar oppdrag som støttekontakt, praktisk bistand i hjemmet, leksehjelp samt mentorordning.

Som mentor for familien, jobber de med systemforståelse og kan fungere som bro mellom majoritet- og minoritetssamfunnet, eller mellom familien og barneverntjenesten. De kan bistå familien i kontakt med andre instanser, motivere til integrering, språkopplæring og eventuell dagtilbud.

Priser per 01. juli 2020

  • Kr. 750 for mentor
  • Kr. 950 for veileder

Artikler

«Aqibs»(10) skolehverdag ble bedre etter bekymringsmeldingen til barnevernet

Foreldrene hadde problemer med å forstå hvordan ting foregikk i sitt nye hjemland. Da hyret barnevernet en veileder som ble familiens redning.  

Klikk på bildet for å lese hele artikkelen

Lista er lang over hva en familie må sette seg inn i som ny i Norge

Familier har som regel et oppriktig ønske om å integreres og mestre eget liv, uten hjelp fra det offentlige. Er vi tidlig nok ute og gir riktig hjelp, har jeg troen på at vi kan få det til sammen.

Klikk på bildet for å lese hele artikkelen

Vi forstår kanskje ikke alle kulturelle koder, men vi må være åpne for at mange tenker annerledes

Skal du jobbe med foreldre fra Pakistan, kan du ikke tenke at landets 200 millioner innbyggere har misforstått familieverdier og god barneoppdragelse mens vi i lille Norge vet bedre.

Klikk på bildet for å lese hele artikkelen

Referanser

Konsulenter

Fadi

Norsk og arabisk.

Tina

Norsk og portugisisk.

Noushafarin

Norsk, persisk, dari og sorani.

Remziye

Norsk, engelsk, kurdisk og tyrkisk

Tuguldur

Norsk, engelsk og mongolsk.

Leonora

Norsk, engelsk og filippinsk.

Jemimah

Norsk, fransk, engelsk, swahili, tshiluba og lingala.

Tijana

Norsk, engelsk, serbisk, kroatisk og bosnisk

Maria

Norsk, ungarsk og persisk.

Irina

Norsk og rumensk.

Jasmin

Norsk, engelsk og thai.

Lumoo Leon

Norsk, engelsk, fransk og swahili.

Nasra

Norsk, engelsk, spansk og somali.

Rahma

Norsk, engelsk og Somali.

Selam

Norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Selamewit

Norsk, engelsk, tigrinja og amharisk.

Tewabech

Norsk, engelsk og amharisk.

Assad

Norsk, persisk og kurdisk sorani.

Mireille

Norsk, engelsk, swahili, kinyarawanda og fransk.

Tanvir

Norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Fatima

Norsk, engelsk og swahili.

Lidia

Norsk, engelsk og polsk.

Hau Puc

Norsk og vietnamesisk.

Amina

Norsk, engelsk og twi.

Mahmoud

Norsk, arabisk og kurdisk.

Usmana

Norsk, punjabi og urdu.

Adeel

Norsk, engelsk og urdu.

Tayyiba

Norsk, engelsk, urdu og punjabi.

Diana

Norsk og spansk.

Assad

Kurdisk, sorani, persisk, engelsk og norsk.

Esi

Norsk, engelsk, akan/twi

Naserah

Norsk, engelsk, tysk, svensk, urdu, punjabi

Afshan

Norsk, engelsk, urdu, spansk

Albana

Norsk, engelsk, bosnisk (kroatisk, serbisk)

Joanne

Norsk, engelsk, kinesisk

Ola

Norsk, engelsk, kinesisk

Rasa

Norsk, litauisk og russisk

Kontakt oss

918 00 587
Rosenholmveien 25, 1414 KOLBOTN
Orgnr 822 905 552