fbpx

Jeg har mye positivt å si om Memox som et hjelpetiltak. Arbeidet som har blitt gjort det siste året har ført til store og nødvendige endringer hos en familie. De har klart å etablere et tillitsforhold, som var nødvendig i denne familien. De jobber også endringsfokusert, men stort fokus på kultur og etnisitet.

Nordre Follo Kommune

Memox tiltaket har vært svært nyttig for familien og de har fått stor fremgang. Det er grunnet kulturkompetanse, flerspråklig veileder og god relasjonsbygging. Memox er lett å få tak i når det trengs og har bistått med akuttarbeid. Saksbehandler har opplevd godt samarbeid og fleksibilitet.

Oslo kommune – Grünerløkka

Memox har vært en svært samarbeidsvillig og fleksible under dne kontakten som har vært. De har vært imøtekommende og det har vært enkelt å få tak i de ved behov. Rapportene som blir sendt inn har vært utfyllende, godt beskrevet og har vært preget av høy faglighet. Memox har møtt bestillingen som ble sendt ut.

Oslo kommune – Nordstrand

Samarbeidet med Memox har vært veldig bra. Det har vært ryddig og god kommunikasjon. Veileder var imøtekommende, lyttende og fremstår faglig flink. Veileder har også vært fleksibel, noe som har vært nødvendig for å få til et godt samarbeid. Rapportene har vært lange og gode. Veileder har vært grundig og fulgt mandatet bra.

Grong kommune

Samarbeidet med Memox opplevedes profesjonelt i form av at tiltaket forholdt seg til mandat, tiltaksplan og avtaler som ble gjort med familien. Memox bidro med faglige innspill, og hadde i sitt arbeid en god balanse mellom fokus på endring og det relasjonelle arbeidet i familien.

Ås Kommune

Søg

LUK